Начало

Карданния вал е механичен компонент за предаване на въртящия момент и ротация, който обикновено се използва за свързване на други компоненти на задвижването , които не могат да се свързват директно, тъй като са на разстояние, под определен ъгъл или е необходимо да се позволи относително движение между тях.

Задвижващите валове са носители на въртящ момент . Те са предмет на усукване и срязване стрес , което се равнява на разликата между входящия въртящ момент и натоварването. Ето защо карданния вал трябва да бъде достатъчно силен, за да понесе натоварването , като същевременно се избягва прекалено много допълнително тегло, тъй като това от своя страна ще повиши неговата  инертност  и ще натовари другите компоненти..